Ynglŷn â Byw Bywyd Di-fwg

Datblygwyd Byw Bywyd Di-fwg gan Iechyd Cyhoeddus Cymru.

Mae’n rhaglen atal smygu mewn ysgolion ar gyfer myfyrwyr Blwyddyn 8 (12-13 oed) i’w galluogi i drafod peryglon smygu a buddion bod yn ddi-fwg.

Am fwy o wybodaeth, ewch i adran gweithwyr iechyd proffesiynol a rhieni.