Cyfarfod â’r Tîm

Mae tim Byw Bywyd Di-fwg yn rhan o’r Is-adran Gwella Iechyd yn Iechyd Cyhoeddus Cymru. Mae’r tîm yn ymgysylltu ag ysgolion ar draws Cymru. Maent yn dîm medrus ac angerddol sy’n galluogi pobl ifanc i ledaenu negeseuon di-fwg ac aros yn ddi-fwg.

Cerys James

Swydd: Hyfforddwr Atal Smygu

Ardal gwaith: De Cymru

Caoimhe Pugh

Swydd: Hyfforddwraig Atal Ysmysgu

Ardal gwaith: Gogledd Cymru

Melina Williams

Swydd: Hyfforddwraig Atal Ysmygu

Ardal gwaith: Gogledd Cymru

Victoria Vaughan

Swydd: Hyfforddwraig Atal Ysmygu

Ardal gwaith: e Orllewin Cymru