Cofrestru

Cwblhewch y broses gofrestru.

1

2

3

Mae unrhyw wybodaeth sydd gennym wedi ei diogelu rhag cael ei defnyddio gan unigolion a sefydliadau eraill yn unol â Deddf Diogelu Data 2018 a chaiff ond ei defnyddio at ddibenion rhaglen JustB. Byddwn yn eich hysbysu’n uniongyrchol am unrhyw newidiadau i ddefnydd a diben y data.

Bydd eich manylion yn cael eu cadw am hyd at 3 blynedd er mwyn ein galluogi i gysylltu â chi i gael eich barn am smygu.

Os byddwch ar unrhyw adeg eisiau i ni ddileu eich manylion o’n cofnodion, cysylltwch â ni yn Justb.smokefree@wales.nhs.uk


Rwyf wedi darllen a deall y wybodaeth uchod yn ymwneud â defnyddio a chadw unrhyw wybodaeth sydd gan Iechyd Cyhoeddus Cymru amdanaf i.